Tájékoztatás

Kedves Szülők!

A tegnapi hírek után igen sok kérdés fogalmazódott meg mindenkiben, szülőben, pedagógusban, dadus néniben, vezetőben egyaránt. Ami biztos, hogy az ötfős csoportkorlát megszűnik, újra igénybe veheti az óvodai nevelést, aki szeretné. Normál rendben működünk, a júniusban megszokottaknak megfelelően: ha csak lehet az udvaron leszünk, játszunk, homokozunk, labdázunk, sarazunk. Lesznek felajánlott tevékenységek, de a szorgalmi időszakban megszokott kezdeményezések nem. Úgy gondoljuk, nem is erre van most szükségük a gyerekeknek. Fel kell dolgozniuk az elmúlt időszakot, és ez a korosztály erre a játékban, a vizuális tevékenységekben képes.

Lesznek olyan kollégák, akik szabadságra mennek, a nyugdíjasokat koruk miatt most inkább óvjuk, így csak annyi csoportban tudunk lenni, ahány pedagógus rendelkezésünkre áll. Törekedni fogunk arra is, hogy hasonló csoportlétszámok legyenek egy épületben. A vészhelyzet nem múlt el, csak lazítottak a rendelkezéseken, így a szigorú higiénés szabályokat továbbra is betartjuk (ebben az ÁNTSZ által kiadott ajánlást követjük). Zárt helyen maszkban, a másfél méter megtartásával törekszünk felnőttek esetén a kockázat csökkentésére. Gyermeküket csak az óvoda ajtajáig (Gázgyárban a kerítéskapuig) kísérhetik majd, ott egy kijelölt személy veszi át délelőtt és adja át délután őket.

A magánéletben mindenki hasonló feszültségekkel küzd, egyre nehezebb a családi életet a munkával összeegyeztetni, de nekem vezetőként felelősségem minden bent lévő gyermek és felnőtt egészsége is.

Bízom abban, hogy a szabályok tovább enyhülnek, de addig kérem mindenki együttműködését a szabályok betartásában. Akik júniustól óvodába jönnek, nagy szeretettel várjuk, akik nem, nekik szép nyarat, sok élményt kívánunk.

Gángoly-Nagy Anita

Intézményvezető

Étkezés rendelés

Kedves Szülők!

A leadott nyilatkozatok alapján az óvodatitkárok minden gyermeknek megrendelik június hónapra az ebédet még ezen a héten. Kérem, hogy akik fizetni szoktak, figyeljék a levelezésüket, és utalják át a számlán szereplő öszegeket. Az ingyeneseknek természetesen nincsen teendőjük.

Gángoly-Nagy Anita

Aktuális információk

Kedves Szülők!

Május 25-től, azaz jövő hétfőtől a beérkezett szülői igények alapján 15 óvodában és még 6 bölcsődében tartunk ügyeletet. Az ügyeletre jelentkezés szabályai változatlanok, az ügyeletet kérő gyermekek étkeztetését a korábbiakban megszokott, a normál ügymenetben működő rendszerben kell a szülőnek előre igényelnie. A csoportokban egészséges gyermekeket tudunk fogadni, csoportonként 5 főt.

Ügyeletes Óvodák:

Óbudai Almáskert Óvoda Csicsergő Tagóvodája (1033 Bp., Szérűskert u. 41.)
Ágoston Művészeti Óvoda Kastély Tagóvodája (1037 Bp., Bécsi út 236.)
Gyermeksziget Montessori Óvoda (1039 Bp., Zipernowsky Károly u. 2.)
Gyermeksziget Montessori Óvoda Mosolygó Tagóvodája (1039 Bp., Kelta u. 8.)
Óbudai Gyermekvilág Óvoda Arató utcai épülete (1031 Bp., Arató Emil tér 2.)
Óbudai Hétpettyes Óvoda (1033 Bp., Harrer Pál u. 7.)
Óbudai Hétpettyes Óvoda Szí-Kör-Játék Tagóvodájának Törzs utcai épülete (1032 Bp., Törzs u. 2.)
Óbudai Meseerdő Óvoda (1035 Bp., Váradi u. 9-11.)
Cseresznyevirág Művészeti Óvoda Tagóvodája (1039 Bp., Medgyessy Ferenc u. 1.)
Óbudai Mesevilág Óvoda Cseppke Tagóvodája (1039 Bp., Bárczi Géza u. 2.)
Óbudai Mesevilág Óvoda Vízi Tagóvodája (1039 Bp., Víziorgona u. 2.)
Pitypang Művészeti Óvoda (1039 Bp., Hunyadi u. 8-10.)
Óbudai Százszorszép Óvoda (1032 Bp., Reménység u. 6.)
Óbudai Vackor Óvoda (1036 Bp. Árpád fejedelem útja 60.)
Óbudai Vackor Óvoda Mókus Tagóvodája (1036 Bp., Mókus u. 1.)

 

Ügyeleti igény felmérése

Kedves Szülők!
A pandémiás helyzet indokolja, hogy óvodáink nem nyitnak ki, hanem csak ügyeletet tartanak. Kérjük a szülőket, hogy csak indokolt esetben kérjenek gyermekük számára ügyeletet. Az ügyeletet mindig egy héttel előre kell igényelni, kedden 12 óráig, mert az igényeknek megfelelően döntünk a megfelelő számú épület megnyitásáról. A jelen igények alapján bőségesen elég 4 épület a gyerekek ellátására. A többi épületben felújítási munkálatok zajlanak. Az intézmények megnyitását a kapacitás dönti el, azok nyitnak ki, amelyekben több csoport helyezhető el úgy, hogy a csoportokban 5 gyereknél több ne legyen. Ha az időjárás engedi, a felügyeletet az udvaron szervezzük meg, de fokozottan ügyelünk a tisztaságra az épületeken belül is. Jövő héttől kezdődően az ügyeletet biztosító óvodákban a gyerekeknek is biztosítunk maszkot.
A tervezéshez szükséges, hogy lássuk, júniustól mekkora igény lenne az ügyeleti ellátásra. Kérjük, hogy felelősségteljesen töltsék ki az ügyeleti igényre vonatkozó nyilatkozatot 2020. május 18-áig.
A nyilatkozat letölthető a honlapokról, az Óbudai Almáskert óvoda facebook csoportjából (fájlok között), ill. kinyomtatva az óvodai épületekben is elérhető.

Nyilatkozat ügyelleti ellátás igénybe vételéről 2020 júniusától
Mindenkitől szükségem van a visszajelzésre, azoktól is, akik inkább otthon tartják gyermeküket.

Gángoly-Nagy Anita

Ügyeletes óvodák

Hétfőtől négy ügyeletes óvoda tart nyitva

2020. április 29., 15:12
Kedves Szülők!

Május 4-étől, azaz jövő hétfőtől négy ügyeletes óvodában várjuk azokat a III. kerületi gyerekeket, akiknek szülei nem tudják másképp megoldani a napközbeni elhelyezését.

Az ügyeletes óvodák számát az növekvő igények miatt dupláztuk meg. Az ügyeleti elhelyezést a saját óvoda vezetőjénél előzetesen leadott nyilatkozatban lehet igényelni.

A 4 ügyeletes óvoda 2020. május 4-től:

Óbudai Mesevilág Óvoda Vízi Tagóvodája (1039 Bp., Víziorgona u. 2.)

Gyermeksziget Montessori Óvoda (1039 Bp., Zipernowsky Károly u. 2.)

Óbudai Meseerdő Óvoda Szivárvány Óvodája (1035 Bp., Szél u. 23-25.)

Óbudai Vackor Óvoda Mókus Tagóvodája (1036 Bp., Mókus u. 1.)

 

Felhívás a körzetes óvodába iratkozó gyerekek szüleihez

Kedves Szülők!
Kérjük azokat a Szülőket, akik a lakcímük szerinti körzetes óvodába kívánják beíratni gyermeküket, hogy e-mail-ben vegyék fel a kapcsolatot az adott óvodával április 20-áig.

A beiratkozás szabályai változatlanok, a korábban közreadott tájékoztatás érvényes. Az e-mail küldését a kapcsolatfelvétel és az egyszerűbb kommunikáció, kapcsolattartás érdekében kérjük.

szerus37-o@kszki.obuda.hu

Az óvodai felvétel rendje a 2020/2021-es nevelési évre vonatkozóan

Az óvodai felvétel rendje a 2020/2021-es nevelési évre vonatkozóan

Az óvodai felvétel rendje a 2020/2021-es nevelési évre vonatkozóan

Kedves Szülők!

A veszélyhelyzet miatt a megszokottól eltérő az óvodai felvétel rendje. Nincs teendője annak, aki a körzetes óvodába szeretné íratni a gyermekét. A nem körzetes óvodába április 2-20. között lehet jelentkezni – elektronikus úton is.

A veszélyhelyzetre való tekintettel az emberi erőforrások minisztere a 7/2020. (III. 25.) határozatával a következőként rendelkezik:

Azoknak a szülőknek, akik gyermeküket a lakcím szerint körzetes óvodába szeretnék beíratni, semmi tennivalójuk nincs, mert az óvoda április 21-ig hivatalból felveszi a felvételi körzetébe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik vonatkozásában nem érkezett hozzá jelzés arról, hogy másik óvoda felvette volna őket. A gyermeket bejelenti a KIR-be, valamint írásban értesíti a szülőt.

A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor.

Itt megnézheti, lakcím szerint melyik óvodai körzetbe tartoznak:

https://obuda.hu/ovoda-kereso/

Azoknak a szülőknek, akik gyermeküket nem a lakcím szerint körzetes óvodába szeretnék beíratni, azoknak a jelentkezés módja a következő:

április 2. és 20. között a választott óvodába eljuttatják online vagy személyesen a kitöltött dokumentumokat, és csatolják a jelentkezéshez szükséges felsorolt iratok másolatát. (Bérlemény esetén a bérleti szerződés másolata is szükséges.)

A gyermek felvételéről az óvoda vezetője 2020. április 30-áig dönt, amennyiben rendelkezik még szabad férőhellyel úgy, hogy minden körzetes gyermek előjegyzésre került. Értesíti a szülőt és a kötelező felvételi lehetőséget biztosító óvoda vezetőjét (körzetes óvoda) a gyermek felvételéről.

Kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvoda (Óbudai Százszorszép Óvoda) esetében április 2. és 17. között kell eljuttatni online a kitöltött dokumentumokat és a jelentkezéshez szükséges felsorolt iratok másolatát.

A felvételről az óvodavezető 2020. április 20-áig dönt, értesíti a szülőt és a kötelező felvételi lehetőséget biztosító óvoda vezetőjét (körzetes óvoda).

A szükséges nyomtatványok innen letölthetők:

Másolatban a következő iratokat kell csatolni:

 • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, Születési anyakönyvi kivonat, vagy személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolványt.
 • továbbá a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
 • a nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén.
 • A sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata szükséges. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban, vagy a többi gyermekkel részben vagy egészben együtt, azonos óvodai csoportban történhet.

A kijelölt óvoda a sajátos nevelési igényű gyermeket 2020. április 28-ig hivatalból felveszi, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt.

 • Online jelentkezés

Kérjük, amennyiben lehet, ezt a módot részesítsék előnyben!

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat fenntartásában működő óvodák és elérhetőségeik. Kérjük, ide juttassák el a fent nevezett dokumentumokat!

Óvoda neve Óvoda e-mail címe Telefon
Óbudai Almáskert Óvoda szerus37-o@kszki.obuda.hu 250-0657
Ágoston Művészeti Óvoda agoston-o@kszki.obuda.hu 388-7776
Cseresznyevirág Művészeti Óvoda pais-o@kszki.obuda.hu 243-2948
Óbudai Hétpettyes Óvoda harrer-o@kszki.obuda.hu 368-2236
Óbudai Gyermekvilág Óvoda vitorla-o@kszki.obuda.hu 242-6911
Gyermeksziget Montessori Óvoda ziper-o@kszki.obuda.hu 243-8427
Óbudai Mesevilág Óvoda barczi-o@kszki.obuda.hu 243-1508
Óbudai Meseerdő Óvoda varadi-o@kszki.obuda.hu 368-8026
Pitypang Művészeti Óvoda hunyadi-o@kszki.obuda.hu 388-7353
Óbudai Százszorszép Óvoda remeny-o@kszki.obuda.hu 368-4240
Óbudai Vackor Óvoda arpad-o@kszki.obuda.hu 388-6753
 • Személyes ügyintézés

A fenti elérhetőségek egyikén egyeztessenek időpontot a személyes ügyintézésre!

A rendkívüli helyzetre való tekintettel kérjük az óvodai előjegyzésre érkező szülőket, hogy legyenek szívesek betartani az alábbiakat:

 • a gyermek felvételével kapcsolatos óvodai adminisztrációt kérjük, hogy a megfelelő higiéniás feltételek betartása mellett az egyik szülő, vagy gondviselő végezze el
 • az épületben egyszerre egy szülő tartózkodhat a kijelölt helyen
 • a dolgozók védelmében kötelező használni a kihelyezett kézfertőtlenítőt
 • a szülő és az óvoda alkalmazottja közvetlenül nem érintkezhet egymással, legalább 1 méter távolságot kell tartania
 • a felvételhez kapcsolódó dokumentációt legyenek szívesek előkészíteni
 • vigyenek saját tollat az adminisztrációhoz
 • jelen helyzetben nincs lehetőség gyermekkel érkezni az óvodai előjegyzésre
 • felmentési kérelmüket Budapest Főváros Kormányhivatalához tudják benyújtani 2020. május 25-ig a következő címre: III. Kerületi Hivatala Hatósági Főosztály, 1033 Budapest, Harrer Pál u. 9-11. Tel:+36-1896-3543

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer területén két óvoda található, ahol német nemzetiségi nyelvű csoportot is indítanak:

 • Óbudai Mesevilág Óvoda (1039 Bp., Bárczi Géza u. 1.)
 • Ágoston Művészeti Óvoda Kastély Tagóvoda (1037 Bp., Bécsi út 236.)

Akik 2020. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, a következő jogszabály alapján vehetők fel az óvodába:

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 8. § (1) *  … Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Óvodáztatással kapcsolatban tájékoztatást kérhetnek a kerületi óvodai referenstől: Halasi Erika Tel:+36-1437-8995

 

Aktuális információk – március 23.

Aktuális információk – március 23.

2020. március 23., 10:32

Fontos új információ, hogy az iskolás korú gyermekek számára az étkeztetés a Kerék utcai általános iskolában lehetséges. Az önkormányzat ingyenes koronavírus infó száma:+36 80 204 777. Továbbra is kérünk mindenkit, hogy ha teheti maradjon otthon.

Lezártuk a kerületben található, zárható játszótereket.A  közterület felügyelet munkatársai folyamatosan ellenőrzik a játszótereket. Sajnos sokan vannak, akik a tiltást nem veszik figyelembe, vagy a korlátozó szalagokat leszedik. Kérem ezt ne tegyék, mert ezzel nemcsak a saját, egészségüket, hanem a többiekét is veszélyeztetik. A hétvégén is sorozatosan került sor a tilalom megszegésére. Szeretném ezúton is jelezni, hogy a későbbiek során büntetést fog maga után vonni e tevékenység!

Kérjük, hogy azokat a játszótereket se vegyék igénybe, amelyek nincsenek körbekerítve és ezért fizikailag nem zárhatók.

Kérjük a III. kerület lakosait, hogy egészségük és életük megóvása érdekében lakóhelyüket, vagy tartózkodási helyüket lehetőség szerint ne hagyják el.

Amennyiben nem él környezetükben olyan ismerős, családtag akire számíthatnak, aki segítséget tud nyújtani kérem, hogy jelentkezzenek az alábbi elérhetőségeken és az Önkormányzat munkatársai felveszik Önökkel a kapcsolatot:
e-mail: koronavirus@obuda.hu
telefon : 06 80 204-777

Intézkedéseinkről rendszeresen tájékoztatunk hírlevelünkben, amelyre https://tinyurl.hu/cJfX/ oldalon feliratkozhat.

A III. kerület határozatlan ideig bezárja bölcsődéit és óvodáit. Március 23-27. között csak ügyeleti ellátást szervezünk a kijelölt intézményekben. Kérjük, hogy csak nagyon indokolt esetben válasszák az ügyeleti elhelyezést a gyermekük számára.

Étkeztetést azok a gyermekek kapnak, akik ügyeletben vannak, illetve akik szociális étkeztetésre jogosultak, és igénylik az ellátást.

A 2020. március 24. és 27. közötti időszakra vonatkozóan március 20-án 12 óráig kellett az igényeket jelezni az alábbi elérhetőségek egyikén:
Telefonszám: +3614378801 vagy +3614378914
E-mail: gedeonne.s.edit@obuda.hu magyarne.annamaria@obuda.hu

Ezután minden héten csütörtökön 8 és 16 óra között kérjük az igényeket jelezni a következő hétre vonatkozóan.

A héten az ügyeletet kérő általános iskolás gyermekeket a Kerék utcai iskola fogadja (Budapest III. Kerületi Kerék Általános Iskola és Gimnázium, címe: 1035 Budapest, Kerék utca 18-20.). Azok a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő iskolás gyermekek, akik ebédigénylését a szülők március 20-án 12 óráig leadták, szintén itt vehetik át a március 24.- március 27. közötti időszakban, naponta 10 óra 30 perc és 12 óra között az előrecsomagolt ebédet.

Március 23-ától, hétfőtől három ügyeletes óvodába lehet vinni az óvodavezetőnél előzetesen leadott nyilatkozat alapján a gyerekeket:
• Óbudai Mesevilág Óvoda Vízi Tagóvoda (1039 Bp. Víziorgona u.2.)
• Óbudai Gyermekvilág Óvoda (1031 Bp. Vitorla u. 6.)
• Óbudai Meseerdő Óvoda Szivárvány Tagóvoda (1035 Bp. Szél u. 23-25.)

A bölcsődék ügyeleti rendje változatlan marad a március 23-i héten:
Szél Bölcsőde: https://obudaibolcsodek.hu/szel-bolcsode/
Víziorgona Bölcsőde: https://obudaibolcsodek.hu/viziorgona-1-bolcsode/

Kérjük minden jószándékú polgárunkat, hogy idősebb lakótársait, barátait keresse meg, hogy segíthet e számukra bevásárlással, vagy igény szerint más segítséggel.

Megállapodás született az FKF Zrt. munkatársaival az aluljáróink vegyszeres fertőtlenítéséről.

Megváltoztattuk a kerület ügyfélszolgálati rendjét. Kérjük, hogy csak az jöjjön személyesen ügyfélfogadásra a hivatalba, akinek halaszthatatlan dolga van. Céges ügyfeleinket kérjük, hogy ügyeiket online rendszeren keresztül intézzék. Amennyiben bővebb információra kíváncsi kérjük és javasoljuk, hogy telefonon keressék ügyfélszolgálatunkat: +3614378501.

Nyomatékosan szeretném kérni,hogy ha valaki beteg, akkor ne menjen közösségbe és mindenki tartsa be a szakemberek tanácsait.

Nyomatékosan szeretnénk felhívni mindenki figyelmét, hogy gyermekét ne vigye közösségbe, ha teheti tartózkodjanak otthon.

Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk szeretteinkre!

https://obuda.hu/blog/hirek/aktualis-informaciok-marcius-23/?fbclid=IwAR3vaoxYFf8B8l1_n4i5GhKfOENDiSmUYFnXrGKnD6RM2COZuBE4zInS0mY

Tájékoztatás

Kedves Szülők!

Jelenleg a személyes kapcsolati formákat mellőzzük, de az online térben elérhetőek vagyunk. Óvodánk pszichológusa is várja emailjeiket, ha úgy érzik, jól jönne az otthoni bezártságban egy kis lelki segítség. Arató Andrea az aratoandrea@freemail.hu email címen bármikor elérhető.

Keressék, kérdezzenek, beszéljenek vele!

Tájékoztatás

Kedves Szülők!

A március 16-ai héten hétfőn és kedden még minden épületben fogadjuk azokat a gyerekeket, akiknek az elhelyezése nem oldható meg másképp.

Szerdától viszont ügyeleti rendszerre áll át a kerületi intézményhálózat. Az Óbudai Almáskert Óvoda gyermekeinek az Óbudai Gyermekvilág Óvoda Vitorla utcai épülete biztosítja az ügyeletet. Tekintettel a helyzet komolyságára, kérem, hogy felelősen döntsenek, csak akkor vegyék igénybe az ügyeletet, ha semmilyen más megoldás nincs! Kérem, hogy akinek ezt igénybe kell vennie, nyilatkozzon erről írásban (emailben vagy papír alapon) a március 18.- 27. időszakra legkésőbb március 16., hétfő 10 óráig!

Az óvoda zárva tartásának időtartama a helyzet jellegéből adódóan bizonytalan, március 25-én újra kérni fogom a következő időszakra az ügyeleti igényről szóló nyilatkozatot. A nyilatkozattal érintett időszakban, ha meg kívánják változtatni döntésüket, az ügyeletet előtt két nappal kell az igényt benyújtani (az étkezés rendelés átfutási ideje miatt).

Akik már nem jönnek óvodába, mindent vigyenek haza az óvodából, mert így tudjuk majd kitakarítani a teljes épületet.

Ha ebben az időszakban bárkinek problémája, nehézsége akad, emailben, telefonon elérhetőek leszünk, a honlapokon és itt is közzé tesszük az új információkat.

Ez úton köszönöm mindenki együttműködését, támogatását! Remélem, hogy minél gyorsabban visszatér majd az életünk a megszokott kerékvágásba.

Gángoly-Nagy Anita

intézményvezető

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás