Felhívás a körzetes óvodába iratkozó gyerekek szüleihez

Kedves Szülők!
Kérjük azokat a Szülőket, akik a lakcímük szerinti körzetes óvodába kívánják beíratni gyermeküket, hogy e-mail-ben vegyék fel a kapcsolatot az adott óvodával április 20-áig.

A beiratkozás szabályai változatlanok, a korábban közreadott tájékoztatás érvényes. Az e-mail küldését a kapcsolatfelvétel és az egyszerűbb kommunikáció, kapcsolattartás érdekében kérjük.

szerus37-o@kszki.obuda.hu

Az óvodai felvétel rendje a 2020/2021-es nevelési évre vonatkozóan

Az óvodai felvétel rendje a 2020/2021-es nevelési évre vonatkozóan

Az óvodai felvétel rendje a 2020/2021-es nevelési évre vonatkozóan

Kedves Szülők!

A veszélyhelyzet miatt a megszokottól eltérő az óvodai felvétel rendje. Nincs teendője annak, aki a körzetes óvodába szeretné íratni a gyermekét. A nem körzetes óvodába április 2-20. között lehet jelentkezni – elektronikus úton is.

A veszélyhelyzetre való tekintettel az emberi erőforrások minisztere a 7/2020. (III. 25.) határozatával a következőként rendelkezik:

Azoknak a szülőknek, akik gyermeküket a lakcím szerint körzetes óvodába szeretnék beíratni, semmi tennivalójuk nincs, mert az óvoda április 21-ig hivatalból felveszi a felvételi körzetébe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik vonatkozásában nem érkezett hozzá jelzés arról, hogy másik óvoda felvette volna őket. A gyermeket bejelenti a KIR-be, valamint írásban értesíti a szülőt.

A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor.

Itt megnézheti, lakcím szerint melyik óvodai körzetbe tartoznak:

https://obuda.hu/ovoda-kereso/

Azoknak a szülőknek, akik gyermeküket nem a lakcím szerint körzetes óvodába szeretnék beíratni, azoknak a jelentkezés módja a következő:

április 2. és 20. között a választott óvodába eljuttatják online vagy személyesen a kitöltött dokumentumokat, és csatolják a jelentkezéshez szükséges felsorolt iratok másolatát. (Bérlemény esetén a bérleti szerződés másolata is szükséges.)

A gyermek felvételéről az óvoda vezetője 2020. április 30-áig dönt, amennyiben rendelkezik még szabad férőhellyel úgy, hogy minden körzetes gyermek előjegyzésre került. Értesíti a szülőt és a kötelező felvételi lehetőséget biztosító óvoda vezetőjét (körzetes óvoda) a gyermek felvételéről.

Kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvoda (Óbudai Százszorszép Óvoda) esetében április 2. és 17. között kell eljuttatni online a kitöltött dokumentumokat és a jelentkezéshez szükséges felsorolt iratok másolatát.

A felvételről az óvodavezető 2020. április 20-áig dönt, értesíti a szülőt és a kötelező felvételi lehetőséget biztosító óvoda vezetőjét (körzetes óvoda).

A szükséges nyomtatványok innen letölthetők:

Másolatban a következő iratokat kell csatolni:

 • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, Születési anyakönyvi kivonat, vagy személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolványt.
 • továbbá a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
 • a nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén.
 • A sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata szükséges. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban, vagy a többi gyermekkel részben vagy egészben együtt, azonos óvodai csoportban történhet.

A kijelölt óvoda a sajátos nevelési igényű gyermeket 2020. április 28-ig hivatalból felveszi, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt.

 • Online jelentkezés

Kérjük, amennyiben lehet, ezt a módot részesítsék előnyben!

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat fenntartásában működő óvodák és elérhetőségeik. Kérjük, ide juttassák el a fent nevezett dokumentumokat!

Óvoda neve Óvoda e-mail címe Telefon
Óbudai Almáskert Óvoda szerus37-o@kszki.obuda.hu 250-0657
Ágoston Művészeti Óvoda agoston-o@kszki.obuda.hu 388-7776
Cseresznyevirág Művészeti Óvoda pais-o@kszki.obuda.hu 243-2948
Óbudai Hétpettyes Óvoda harrer-o@kszki.obuda.hu 368-2236
Óbudai Gyermekvilág Óvoda vitorla-o@kszki.obuda.hu 242-6911
Gyermeksziget Montessori Óvoda ziper-o@kszki.obuda.hu 243-8427
Óbudai Mesevilág Óvoda barczi-o@kszki.obuda.hu 243-1508
Óbudai Meseerdő Óvoda varadi-o@kszki.obuda.hu 368-8026
Pitypang Művészeti Óvoda hunyadi-o@kszki.obuda.hu 388-7353
Óbudai Százszorszép Óvoda remeny-o@kszki.obuda.hu 368-4240
Óbudai Vackor Óvoda arpad-o@kszki.obuda.hu 388-6753
 • Személyes ügyintézés

A fenti elérhetőségek egyikén egyeztessenek időpontot a személyes ügyintézésre!

A rendkívüli helyzetre való tekintettel kérjük az óvodai előjegyzésre érkező szülőket, hogy legyenek szívesek betartani az alábbiakat:

 • a gyermek felvételével kapcsolatos óvodai adminisztrációt kérjük, hogy a megfelelő higiéniás feltételek betartása mellett az egyik szülő, vagy gondviselő végezze el
 • az épületben egyszerre egy szülő tartózkodhat a kijelölt helyen
 • a dolgozók védelmében kötelező használni a kihelyezett kézfertőtlenítőt
 • a szülő és az óvoda alkalmazottja közvetlenül nem érintkezhet egymással, legalább 1 méter távolságot kell tartania
 • a felvételhez kapcsolódó dokumentációt legyenek szívesek előkészíteni
 • vigyenek saját tollat az adminisztrációhoz
 • jelen helyzetben nincs lehetőség gyermekkel érkezni az óvodai előjegyzésre
 • felmentési kérelmüket Budapest Főváros Kormányhivatalához tudják benyújtani 2020. május 25-ig a következő címre: III. Kerületi Hivatala Hatósági Főosztály, 1033 Budapest, Harrer Pál u. 9-11. Tel:+36-1896-3543

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer területén két óvoda található, ahol német nemzetiségi nyelvű csoportot is indítanak:

 • Óbudai Mesevilág Óvoda (1039 Bp., Bárczi Géza u. 1.)
 • Ágoston Művészeti Óvoda Kastély Tagóvoda (1037 Bp., Bécsi út 236.)

Akik 2020. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, a következő jogszabály alapján vehetők fel az óvodába:

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 8. § (1) *  … Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Óvodáztatással kapcsolatban tájékoztatást kérhetnek a kerületi óvodai referenstől: Halasi Erika Tel:+36-1437-8995

 

Aktuális információk – március 23.

Aktuális információk – március 23.

2020. március 23., 10:32

Fontos új információ, hogy az iskolás korú gyermekek számára az étkeztetés a Kerék utcai általános iskolában lehetséges. Az önkormányzat ingyenes koronavírus infó száma:+36 80 204 777. Továbbra is kérünk mindenkit, hogy ha teheti maradjon otthon.

Lezártuk a kerületben található, zárható játszótereket.A  közterület felügyelet munkatársai folyamatosan ellenőrzik a játszótereket. Sajnos sokan vannak, akik a tiltást nem veszik figyelembe, vagy a korlátozó szalagokat leszedik. Kérem ezt ne tegyék, mert ezzel nemcsak a saját, egészségüket, hanem a többiekét is veszélyeztetik. A hétvégén is sorozatosan került sor a tilalom megszegésére. Szeretném ezúton is jelezni, hogy a későbbiek során büntetést fog maga után vonni e tevékenység!

Kérjük, hogy azokat a játszótereket se vegyék igénybe, amelyek nincsenek körbekerítve és ezért fizikailag nem zárhatók.

Kérjük a III. kerület lakosait, hogy egészségük és életük megóvása érdekében lakóhelyüket, vagy tartózkodási helyüket lehetőség szerint ne hagyják el.

Amennyiben nem él környezetükben olyan ismerős, családtag akire számíthatnak, aki segítséget tud nyújtani kérem, hogy jelentkezzenek az alábbi elérhetőségeken és az Önkormányzat munkatársai felveszik Önökkel a kapcsolatot:
e-mail: koronavirus@obuda.hu
telefon : 06 80 204-777

Intézkedéseinkről rendszeresen tájékoztatunk hírlevelünkben, amelyre https://tinyurl.hu/cJfX/ oldalon feliratkozhat.

A III. kerület határozatlan ideig bezárja bölcsődéit és óvodáit. Március 23-27. között csak ügyeleti ellátást szervezünk a kijelölt intézményekben. Kérjük, hogy csak nagyon indokolt esetben válasszák az ügyeleti elhelyezést a gyermekük számára.

Étkeztetést azok a gyermekek kapnak, akik ügyeletben vannak, illetve akik szociális étkeztetésre jogosultak, és igénylik az ellátást.

A 2020. március 24. és 27. közötti időszakra vonatkozóan március 20-án 12 óráig kellett az igényeket jelezni az alábbi elérhetőségek egyikén:
Telefonszám: +3614378801 vagy +3614378914
E-mail: gedeonne.s.edit@obuda.hu magyarne.annamaria@obuda.hu

Ezután minden héten csütörtökön 8 és 16 óra között kérjük az igényeket jelezni a következő hétre vonatkozóan.

A héten az ügyeletet kérő általános iskolás gyermekeket a Kerék utcai iskola fogadja (Budapest III. Kerületi Kerék Általános Iskola és Gimnázium, címe: 1035 Budapest, Kerék utca 18-20.). Azok a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő iskolás gyermekek, akik ebédigénylését a szülők március 20-án 12 óráig leadták, szintén itt vehetik át a március 24.- március 27. közötti időszakban, naponta 10 óra 30 perc és 12 óra között az előrecsomagolt ebédet.

Március 23-ától, hétfőtől három ügyeletes óvodába lehet vinni az óvodavezetőnél előzetesen leadott nyilatkozat alapján a gyerekeket:
• Óbudai Mesevilág Óvoda Vízi Tagóvoda (1039 Bp. Víziorgona u.2.)
• Óbudai Gyermekvilág Óvoda (1031 Bp. Vitorla u. 6.)
• Óbudai Meseerdő Óvoda Szivárvány Tagóvoda (1035 Bp. Szél u. 23-25.)

A bölcsődék ügyeleti rendje változatlan marad a március 23-i héten:
Szél Bölcsőde: https://obudaibolcsodek.hu/szel-bolcsode/
Víziorgona Bölcsőde: https://obudaibolcsodek.hu/viziorgona-1-bolcsode/

Kérjük minden jószándékú polgárunkat, hogy idősebb lakótársait, barátait keresse meg, hogy segíthet e számukra bevásárlással, vagy igény szerint más segítséggel.

Megállapodás született az FKF Zrt. munkatársaival az aluljáróink vegyszeres fertőtlenítéséről.

Megváltoztattuk a kerület ügyfélszolgálati rendjét. Kérjük, hogy csak az jöjjön személyesen ügyfélfogadásra a hivatalba, akinek halaszthatatlan dolga van. Céges ügyfeleinket kérjük, hogy ügyeiket online rendszeren keresztül intézzék. Amennyiben bővebb információra kíváncsi kérjük és javasoljuk, hogy telefonon keressék ügyfélszolgálatunkat: +3614378501.

Nyomatékosan szeretném kérni,hogy ha valaki beteg, akkor ne menjen közösségbe és mindenki tartsa be a szakemberek tanácsait.

Nyomatékosan szeretnénk felhívni mindenki figyelmét, hogy gyermekét ne vigye közösségbe, ha teheti tartózkodjanak otthon.

Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk szeretteinkre!

https://obuda.hu/blog/hirek/aktualis-informaciok-marcius-23/?fbclid=IwAR3vaoxYFf8B8l1_n4i5GhKfOENDiSmUYFnXrGKnD6RM2COZuBE4zInS0mY

Tájékoztatás

Kedves Szülők!

Jelenleg a személyes kapcsolati formákat mellőzzük, de az online térben elérhetőek vagyunk. Óvodánk pszichológusa is várja emailjeiket, ha úgy érzik, jól jönne az otthoni bezártságban egy kis lelki segítség. Arató Andrea az aratoandrea@freemail.hu email címen bármikor elérhető.

Keressék, kérdezzenek, beszéljenek vele!

Tájékoztatás

Kedves Szülők!

A március 16-ai héten hétfőn és kedden még minden épületben fogadjuk azokat a gyerekeket, akiknek az elhelyezése nem oldható meg másképp.

Szerdától viszont ügyeleti rendszerre áll át a kerületi intézményhálózat. Az Óbudai Almáskert Óvoda gyermekeinek az Óbudai Gyermekvilág Óvoda Vitorla utcai épülete biztosítja az ügyeletet. Tekintettel a helyzet komolyságára, kérem, hogy felelősen döntsenek, csak akkor vegyék igénybe az ügyeletet, ha semmilyen más megoldás nincs! Kérem, hogy akinek ezt igénybe kell vennie, nyilatkozzon erről írásban (emailben vagy papír alapon) a március 18.- 27. időszakra legkésőbb március 16., hétfő 10 óráig!

Az óvoda zárva tartásának időtartama a helyzet jellegéből adódóan bizonytalan, március 25-én újra kérni fogom a következő időszakra az ügyeleti igényről szóló nyilatkozatot. A nyilatkozattal érintett időszakban, ha meg kívánják változtatni döntésüket, az ügyeletet előtt két nappal kell az igényt benyújtani (az étkezés rendelés átfutási ideje miatt).

Akik már nem jönnek óvodába, mindent vigyenek haza az óvodából, mert így tudjuk majd kitakarítani a teljes épületet.

Ha ebben az időszakban bárkinek problémája, nehézsége akad, emailben, telefonon elérhetőek leszünk, a honlapokon és itt is közzé tesszük az új információkat.

Ez úton köszönöm mindenki együttműködését, támogatását! Remélem, hogy minél gyorsabban visszatér majd az életünk a megszokott kerékvágásba.

Gángoly-Nagy Anita

intézményvezető

Információk a bölcsődék, óvodák zárva tartásáról, az ügyeleti ellátásról és az étkeztetésről

Információk a bölcsődék, óvodák zárva tartásáról, az ügyeleti ellátásról és az étkeztetésről

2020. március 15., 13:13

A vasárnapi óvoda-és bölcsődevezetői értekezleten az önkormányzat és az intézményvezetők közösen áttekintették a kihirdetett veszélyhelyzettel és elrendelt rendkívüli szünettel kapcsolatos teendőket, és a következő döntéseket hozták:

– Március 16-án és 17-én, hétfőn és kedden nyitva lesznek a  III. kerületi óvodák és bölcsődék. Tehát akik nem tudják megoldani a gyermekük felügyeletét, a saját óvodába, bölcsődébe vihetik a gyermeküket. Kérjük ugyanakkor, hogy ezzel a lehetőséggel csak különösen indokolt esetben éljenek.

– Március 16-án és 17-én, hétfőn és kedden minden óvoda és bölcsőde nyilatkozatot fog kérni a szülőktől, hogy gyermeküknek szüksége van-e ügyeleti ellátásra, illetve szociális étkeztetés biztosítására. Ezt a nyilatkozatot e-mail-en is megtehetik, az óvodavezetőnek kell küldeni. Kérjük, hogy felelősen döntsenek és csak akkor vegyék igénybe az ügyeletet, ha nincs más lehetséges megoldás.

– Március 18-ától, szerdától a nyári szünetnek megfelelő, tehát ügyeleti rendszer lép életbe minden intézményre vonatkozóan.

– Szerdától ügyeletes bölcsődék:

Szél Bölcsődehttps://obudaibolcsodek.hu/szel-bolcsode/

Víziorgona Bölcsődehttps://obudaibolcsodek.hu/viziorgona-1-bolcsode/

– Szerdától ügyeletes óvodák:

Békásmegyeren:

 • Gyermeksziget Montessori Óvoda (1039 Bp., Zipernowsky K. u. 2.)
 • Óbudai Mesevilág Óvoda Vízi Tagóvoda (1039 Bp., Víziorgona u. 2.

Óbuda középső területén:

 • Óbudai Gyermekvilág Óvoda (1031 Bp, Vitorla u. 6.)

Belső Óbudán:

 • Óbudai Meseerdő Óvoda Szivárvány Óvoda (1035 Bp., Szél u. 23-25.)
 • Óbudai Vackor Óvoda (1036 Bp., Árpád fejedelem u. 60.)

Étkeztetés a rendkívüli szünet idején:

– Márc. 16-án és 17-én, hétfőn és kedden nincs változás az óvodai és bölcsődei étkeztetésben, tehát amelyik gyermeket a szülei bevisznek a saját óvodájába vagy bölcsődéjébe, ott helyben meg fogja kapni az étkeztetést.

– Márc. 18-ától, szerdától csak az ügyeletet igénybe vevő és szociális étkeztetésben érintett gyermekek számára biztosított az étkeztetés a szülők nyilatkozattétele alapján.

– A szociális étkeztetésben érintett bölcsődés, óvodás és iskolás gyerekek szülei a következő napokban kapnak tájékoztatást arról, hogy a gyermekük számára milyen módon juttatjuk el az ételt.

– Az étkezéssel kapcsolatos további technikai kérdésekben (pl. befizetés) az adott intézményeknél érdeklődjenek.


A bölcsődei és óvodai beiratkozással kapcsolatos információkkal jövő hét második felében jelentkezünk.

Kerületi tájékoztatás – március 14. szombat

Aktuális információk – március 14. szombat

2020. március 14., 17:50

A koronavírussal kapcsolatos aktuális kerületi tudnivalók, napi változások egy helyen.

Március 16-ától, hétfőtől zárva tartanak a III. kerületi óvodák, bölcsődék. Az étkeztetéssel, ügyelettel és egyéb fontos, átszervezést igénylő kérdésekkel kapcsolatban részletes információval holnap, azaz vasárnap kora délután hivatalos tájékoztatást teszünk közzé.

Kérjük a kerületben működő nem önkormányzati fenntartású óvodákat és iskolákat, hogy hétfőtől ne tartsanak nyitva ők sem.

Hétfőtől a III. kerület valamennyi kulturális intézménye,a Platán Könyvtár, az Óbudai Múzeum, az Óbudai Társaskör és az Óbudai Kulturális Központ szünetelteti működését. Az Esernyős minden kulturális programot leállít.

Megváltoztattuk a kerület ügyfélszolgálati rendjét. Kérjük, hogy csak az jöjjön személyesen ügyfélfogadásra a hivatalba, akinek halaszthatatlan dolga van. Minden más esetben kérjük és javasoljuk, hogy telefonon keressék ügyfélszolgálatunkat: +36 1 437 85 01

Fontos számunkra a dolgozóink védelme, ezért felkészültünk arra,hogy minél több munkavállalónk otthoni munkavégzés keretében dolgozhasson.

Szervezzük a kulturális tevékenységek online közvetítését. Elsőként az Óbudai Danubia koncertjét láthatják az érdeklődök. Részletekről az Óbudai Danubia együttes Facebook-oldalán tájékozódhatnak.

intézményeinkben kézmosókat helyeztünk el, gondoskodtunk a megfelelő kézfertőtlenítő folyadékok beszerzéséről, habár a háziorvosi rendelők és iskolák fertőtlenítővel való ellátása nem önkormányzati feladat, lehetőségeinkhez mérten igyekszünk ebben is segítséget nyújtani.

A Derűs Alkony gondozóházban március 8-tól látogatási tilalmat rendeltünk el.

Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézményben étkező idős embereknek felajánlottuk az elviteles, vagy házhoz szállítással történő igénybevétel lehetőségét.

Segítséget nyújtunk a bevásárlásban és a gyógyszerek kiváltásában is.

Az idősklubok vezetői a korábban kialakított Facebook-csoportokban, illetve telefonon tartják a kapcsolatot a klubtagokkal.

Kérjük a kerületben működő vendéglátóhelyek üzemeltetőitől, hogy szerezzenek be megfelelő kézfertőtlenítőt.

Nyomatékosan kérjük, hogy ha valaki beteg, akkor ne menjen közösségbe és mindenki tartsa be a szakemberek tanácsait.

Kérjük kerületünk idősebb polgárait, hogy lehetőség szerint kerüljék a nagyobb közösségi rendezvényeket, ne menjenek zárt térben tartandó rendezvényekre.

Folyamatosan nyomon követjük az eseményeket, kapcsolatban állunk a kormányzattal és a hatóságokkal, velük egyeztetve kívánunk reagálni a járványügyi helyzet változására.

A kerületi óvodák, iskolák nem jelentettek beteg gyermeket eddig a percig (2020.03.14.5:16), minden ezzel ellentétes híresztelés álhír. Kérem, hogy a járvánnyal kapcsolatban csak hivatalos forrásból tájékozódjanak.

Vigyázzunk egymásra, közösségünkre!


Az Óbudai Kulturális Központ tájékoztatója:

 

A járványügyi veszélyhelyzet miatt, mindannyiunk egészsége érdekében,

 1. március 14-től

az Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. valamennyi háza

– a Békásmegyeri Közösségi Ház, a Civil Ház, a Csillaghegyi Közösségi Ház,

a 3K- Kaszásdűlői Kulturális Központ, valamint az Óbudai Kulturális Központ -,

határozatlan ideig

ZÁRVA TART.

Az elmaradt rendezvényekre megváltott jegyek árát természetesen visszatérítjük.

Sajnos a zárva tartás ideje alatt a személyes jegyvisszaváltásra nem lesz lehetőség, de amint lezajlik a veszélyhelyzet, mindenki hozzájuthat a megváltott jegyek árához.

Az internetes jegyvásárlók számára a jegyiroda a jegyek árát visszautalja.

Megértésüket és türelmüket köszönjük!

Programjainkat igyekszünk a zárás ideje alatt online formában továbbéltetni, kérjük, kísérjék figyelemmel honlapunkat és Facebook oldalainkat!

www.kulturkozpont.hu

https://obuda.hu/blog/hirek/aktualis-informaciok-marcius-14/

EMMI Tájékoztatás Szülők és Gondviselők részére

,,Tisztelt Szülők/Gondviselők!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az új koronavírus kapcsán kialakult helyzetre való tekintettel az alábbiakról tájékoztatja Önöket. Jelenleg Magyarországon az Operatív Törzs tájékoztatása szerint egyelőre elkülönült, egyedi esetek vannak, így jelenleg is legfontosabb feladatunk a megelőzés, a járvány továbbterjedésének, a járványgócok kialakulásának megakadályozása. Ahhoz, hogy ilyen típusú járványgócok hazai köznevelési intézményekben ne alakulhassanak ki, kiemelten felkérjük Önöket az alábbiak betartására:

 • A megelőzés első és legfontosabb lépése a személyi higiénés szabályok betartása. Ennek egyik legfontosabb eszköze – főleg kisgyerekek esetében – a rendszeres és kézmosószerrel negyven másodpercen keresztül történő, hatékony kézmosás. Ennek módjáról a hivatalos kormányzati tájékoztató oldalon elérhetővé tettek egy tájékoztató videót, amelynek elérhetősége a következő:
  https://www.facebook.com/koronavirus.gov.hu/videos/2848001001994029/
  Kérjük, hogy a videót mutassa be kiskorú gyermekének, és az azon található mozdulatokat is gyakorolják be közösen a kiskorú gyermekkel. (A gyakori és helyes kézmosás fontosságára az iskolákban is felhívjuk a figyelmet, ez azonban nem pótolhatja az otthoni szülői iránymutatást.) 
 • Kérjük, hogy a fennálló helyzettel kapcsolatban csak megbízható és hiteles forrásokból szerezzen információkat. Jelenleg Magyarország Kormánya hivatalos tájékoztató oldalt üzemeltet a https://koronavirus.gov.hu internetes oldalon, valamint a közösségi médiában (Facebook) létrehozásra került a hivatalos kormányzati tájékoztató oldal („Koronavírus tájékoztató oldal”, https://www.facebook.com/koronavirus.gov.hu).
 • Amennyiben akár Önnél, akár kiskorú gyermekénél a koronavírusra utaló tüneteket tapasztalnak (https://koronavirus.gov.hu/mit-tegyunk-tunetek-eseten), akkor kérjük, hogy telefonon konzultáljanak háziorvosukkal, aki szükség esetén a mentők értesítéséről, és az ezt követő protokoll szerinti intézkedések megtételéről gondoskodni fog. Ezt követően kérjük, amennyiben ilyen eset előfordul, akkor értesítsék a köznevelési intézmény vezetőjét, vagy gyermekük osztályfőnökét is az eseményekről.
 • Amennyiben koronavírus fertőzés szempontjából kiemelt kockázatú területen jártak, esetleg bizonyítottan koronavírus fertőzéssel diagnosztizált személlyel kerültek kapcsolatba, kérjük, hogy minden esetben a tájékoztatóban foglaltak szerint eljárni szíveskedjenek, azaz:
  • konzultáljanak telefonon a háziorvosukkal,
  • a tünetek lappangási idejének megfelelő (14 nap) időtartamban lehetőleg otthonukat ne hagyják el,
  • amennyiben ezen időszak alatt tüneteket tapasztalnak, akkor szintén a háziorvosukat hívják telefonon, aki a fentiek szerinti eljárás megtételéről gondoskodni fog.

A Klebelsberg Központ és az Oktatási Hivatal is folyamatosan nyomon követi a járványügyi helyzettel kapcsolatos fejleményeket, állandó kapcsolatot tart mind az Emberi Erőforrások Minisztériumával, mind az Operatív Törzzsel. Amennyiben bármilyen, a hazai köznevelési intézményeket érintő intézkedés elrendelésre kerül, akkor arról soron kívül értesítjük mind a Tankerületi Központokat, mind a köznevelési intézmények vezetőit, akik a szükséges információkkal ellátják Önöket.

Segítő együttműködését megköszönve,
Dr. Maruzsa Zoltán
köznevelésért felelős államtitkár”

 

Tájékoztatás

Kedves Szülők!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a koronavírus megelőzése céljából hozott EMMI és kerületi intézkedések következtében a  “Játszódélelőttök“, a “Nyílt napok“, és a “Szülői értekezletek“, “Szülőklub programok” is elmaradnak az intézményben bizonytalan ideig.

Köszönjük a megértést!

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás