Általános iskolai beiratkozás

Kedves Szülők!

Az általános iskolai beiratkozás ideje:
2019. április 11.(csütörtök) és 2019. április 12.(péntek)

Tájékoztatjuk Önöket, hogy kétféle módon történhet az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozás a 2019/2020-as tanévre vonatkozóan. A beiratkozás napján -függetlenül attól, hogy a két jelentkezési mód közül melyiket választja minden Szülőnek meg kell jelennie személyesen az intézményben, ahol a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, illetve a nyilatkozatok eredeti példányát be kell mutatnia. 

Fontos, ha a tanköteles korú gyermek egy évet még óvodában marad, a Szülőnek akkor is meg kell jelennie a beiratkozáson.

1. Csak papír alapon történő adminisztrációval:
A törvényes képviselők a korábbi évek gyakorlatának megfelelően személyesen megjelennek a köznevelési intézményben,és ott a bevitt, a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok alapján az intézmény rögzíti a gyermekek adatait.
2. Elektronikus jelentkezés lehetőségével kiegészített adminisztrációval:
Elektronikus ügyintézési felületen(https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap) keresztül -regisztráció után -indítja a gyermek törvényes képviselője a beiratkozási folyamatot. Az eÜgyintézés felületen ki lehet tölteni a gyermeknek a beiratkozáshoz szükséges adatait a rendszer által felkínált űrlapon. Ezekhez az adatokhoz az érintett intézmény is hozzáfér. Emellett az egyes nyilatkozatok a rendszerből letölthetők, és aláírás után a másolatok visszatölthetők.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
* A gyermek nevére kiállított személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány
* A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
* Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás: óvodai szakvélemény(kötelező)