Az óvodai felvétel rendje a 2020/2021-es nevelési évre vonatkozóan

Az óvodai felvétel rendje a 2020/2021-es nevelési évre vonatkozóan

Kedves Szülők!

A veszélyhelyzet miatt a megszokottól eltérő az óvodai felvétel rendje. Nincs teendője annak, aki a körzetes óvodába szeretné íratni a gyermekét. A nem körzetes óvodába április 2-20. között lehet jelentkezni – elektronikus úton is.

A veszélyhelyzetre való tekintettel az emberi erőforrások minisztere a 7/2020. (III. 25.) határozatával a következőként rendelkezik:

Azoknak a szülőknek, akik gyermeküket a lakcím szerint körzetes óvodába szeretnék beíratni, semmi tennivalójuk nincs, mert az óvoda április 21-ig hivatalból felveszi a felvételi körzetébe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik vonatkozásában nem érkezett hozzá jelzés arról, hogy másik óvoda felvette volna őket. A gyermeket bejelenti a KIR-be, valamint írásban értesíti a szülőt.

A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor.

Itt megnézheti, lakcím szerint melyik óvodai körzetbe tartoznak:

https://obuda.hu/ovoda-kereso/

Azoknak a szülőknek, akik gyermeküket nem a lakcím szerint körzetes óvodába szeretnék beíratni, azoknak a jelentkezés módja a következő:

április 2. és 20. között a választott óvodába eljuttatják online vagy személyesen a kitöltött dokumentumokat, és csatolják a jelentkezéshez szükséges felsorolt iratok másolatát. (Bérlemény esetén a bérleti szerződés másolata is szükséges.)

A gyermek felvételéről az óvoda vezetője 2020. április 30-áig dönt, amennyiben rendelkezik még szabad férőhellyel úgy, hogy minden körzetes gyermek előjegyzésre került. Értesíti a szülőt és a kötelező felvételi lehetőséget biztosító óvoda vezetőjét (körzetes óvoda) a gyermek felvételéről.

Kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvoda (Óbudai Százszorszép Óvoda) esetében április 2. és 17. között kell eljuttatni online a kitöltött dokumentumokat és a jelentkezéshez szükséges felsorolt iratok másolatát.

A felvételről az óvodavezető 2020. április 20-áig dönt, értesíti a szülőt és a kötelező felvételi lehetőséget biztosító óvoda vezetőjét (körzetes óvoda).

A szükséges nyomtatványok innen letölthetők:

Másolatban a következő iratokat kell csatolni:

 • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, Születési anyakönyvi kivonat, vagy személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolványt.
 • továbbá a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
 • a nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén.
 • A sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata szükséges. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban, vagy a többi gyermekkel részben vagy egészben együtt, azonos óvodai csoportban történhet.

A kijelölt óvoda a sajátos nevelési igényű gyermeket 2020. április 28-ig hivatalból felveszi, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt.

 • Online jelentkezés

Kérjük, amennyiben lehet, ezt a módot részesítsék előnyben!

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat fenntartásában működő óvodák és elérhetőségeik. Kérjük, ide juttassák el a fent nevezett dokumentumokat!

Óvoda neve Óvoda e-mail címe Telefon
Óbudai Almáskert Óvoda szerus37-o@kszki.obuda.hu 250-0657
Ágoston Művészeti Óvoda agoston-o@kszki.obuda.hu 388-7776
Cseresznyevirág Művészeti Óvoda pais-o@kszki.obuda.hu 243-2948
Óbudai Hétpettyes Óvoda harrer-o@kszki.obuda.hu 368-2236
Óbudai Gyermekvilág Óvoda vitorla-o@kszki.obuda.hu 242-6911
Gyermeksziget Montessori Óvoda ziper-o@kszki.obuda.hu 243-8427
Óbudai Mesevilág Óvoda barczi-o@kszki.obuda.hu 243-1508
Óbudai Meseerdő Óvoda varadi-o@kszki.obuda.hu 368-8026
Pitypang Művészeti Óvoda hunyadi-o@kszki.obuda.hu 388-7353
Óbudai Százszorszép Óvoda remeny-o@kszki.obuda.hu 368-4240
Óbudai Vackor Óvoda arpad-o@kszki.obuda.hu 388-6753
 • Személyes ügyintézés

A fenti elérhetőségek egyikén egyeztessenek időpontot a személyes ügyintézésre!

A rendkívüli helyzetre való tekintettel kérjük az óvodai előjegyzésre érkező szülőket, hogy legyenek szívesek betartani az alábbiakat:

 • a gyermek felvételével kapcsolatos óvodai adminisztrációt kérjük, hogy a megfelelő higiéniás feltételek betartása mellett az egyik szülő, vagy gondviselő végezze el
 • az épületben egyszerre egy szülő tartózkodhat a kijelölt helyen
 • a dolgozók védelmében kötelező használni a kihelyezett kézfertőtlenítőt
 • a szülő és az óvoda alkalmazottja közvetlenül nem érintkezhet egymással, legalább 1 méter távolságot kell tartania
 • a felvételhez kapcsolódó dokumentációt legyenek szívesek előkészíteni
 • vigyenek saját tollat az adminisztrációhoz
 • jelen helyzetben nincs lehetőség gyermekkel érkezni az óvodai előjegyzésre
 • felmentési kérelmüket Budapest Főváros Kormányhivatalához tudják benyújtani 2020. május 25-ig a következő címre: III. Kerületi Hivatala Hatósági Főosztály, 1033 Budapest, Harrer Pál u. 9-11. Tel:+36-1896-3543

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer területén két óvoda található, ahol német nemzetiségi nyelvű csoportot is indítanak:

 • Óbudai Mesevilág Óvoda (1039 Bp., Bárczi Géza u. 1.)
 • Ágoston Művészeti Óvoda Kastély Tagóvoda (1037 Bp., Bécsi út 236.)

Akik 2020. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, a következő jogszabály alapján vehetők fel az óvodába:

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 8. § (1) *  … Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Óvodáztatással kapcsolatban tájékoztatást kérhetnek a kerületi óvodai referenstől: Halasi Erika Tel:+36-1437-8995